Branża: producent kosmetyków (kosmetyki naturalne)

CEL WDROŻENIA: Umożliwienie sprawnego śledzenia partii surowców oraz produktów końcowych, począwszy od wejścia na magazyn, przez magazynowanie oraz związane w tym przesunięcia wewnętrzne, po wydanie towaru klientowi końcowemu. 

Integracja WMS z istniejącą strukturą informatyczną – systemami ERP oraz MES. 

Optymalizacja procesu realizacji zamówień.

       Firma  funkcjonuje w branży kosmetycznej od niemal 30 lat. Posiada ugruntowaną pozycję w czołówce polskich firm produkujących kosmetyki naturalne, które dostępne są zarówno w drogeriach takich jak np. Rossmann, jak również w firmowym sklepie internetowym.  

→ Sytuacja przed wdrożeniem systemu WMS AVOCADO Packing

Przed podjęciem współpracy, firma korzystała z systemu Comarch ERP XL oraz systemu MES w obszarze produkcji. W ramach gospodarki magazynowej firma wykorzystywała przez jakiś czas dedykowany system WMS oraz z naszą autorską aplikację AVOCADO Shipping do obsługi wysyłek. W pewnym momencie przedsiębiorstwo jednak uznało, że system WMS nie spełnia podstawowych wymagań, a zarząd zdecydował się równocześnie na tymczasowe oddelegowanie do firmy zewnętrznej obsługi wysyłek wyrobów gotowych na rynek e-commerce. Gospodarka magazynowa surowców i wyrobów gotowych dla większych odbiorców realizowana była nadal we własnych magazynach. W nowo wybudowanych przestrzeniach magazynowych planowano wdrożyć system WMS dla całego asortymentu, zarówno dla surowców jak i wszystkich wyrobów gotowych i jednocześnie zakończyć tymczasową współpracę z 3PL w celu przejęcia na nowo obsługi wysyłek do e-commerce.  

Firma bardzo profesjonalnie i świadomie podeszła do kwestii odpowiedniego rozwiązania. Przedsiębiorstwo z uwagi na naszą wcześniejszą współpracę, od początku brało pod uwagę nasz autorski system do zarządzania magazynem – AVOCADO Packing, Ostatecznie, o końcowym wyborze naszego systemu zadecydował szereg czynników, w szczególności:

 • TECHNOLOGIA WWW
 • DUŻA ELASTYCZNOŚĆ W ZAKRESIE INTEGRACJI I KONFIGURACJI – integracja z ERP i MES
 • WIELOPLATFORMOWOŚĆ
 • OBSŁUGA ETYKIET GS1 ORAZ KODÓW SSCC
 • KOMPLETACJA Multi Order Picking
 • OBSŁUGA KONDYCJI I NOŚNIKÓW
 • DOBRE DOŚWIADCZENIA Z NASZEJ WCZEŚNIEJSZEJ WSPÓŁPRACY

→ Realizacja usługi wdrożenia WMS

Wdrożenie systemu WMS AVOCADO Packing rozpoczęliśmy od gruntownej analizy sytuacji, przeprowadzonej we współpracy naszych wdrożeniowców z pracownikami firmy. Analiza potwierdziła zasadność wdrożenia systemu do zarządzania gospodarką magazynową oraz potrzebę usystematyzowania procesów, które dotychczas nie były zautomatyzowane. Na podstawie analizy oraz założonych celów biznesowych (przyspieszenie realizacji zamówień, zmniejszenie kosztów, zmniejszenie ilości reklamacji, śledzenie serii) opracowano strategię działania, doboru komponentów oraz konfigurację systemu. Współpraca z tak świadomym klientem, była dla nas wyjątkową lekcją słuchania i bycia elastycznym w stosunku do klienta świadomego swoich potrzeb. Dzięki błyskotliwym i ciekawym propozycjom rozwiązań, kilka z pomysłów trafiło do standardu naszego systemu WMS AVOCADO Packing. 

Jednym z większych wyzwań, było przygotowanie elastycznej integracji, która umożliwi jednoczesną integrację z systemem ERP XL oraz systemem MES, z którego klient korzysta podczas realizacji produkcji. Opierając się o plan produkcji z systemu MES, w odpowiednim czasie na magazyn naważania dostarczane są niezbędne surowce, z drugiej jednak strony wyroby gotowe rejestrowane w systemie MES są automatycznie awizowane w systemie WMS AVOCADO Packing. 

Wdrożenie nowego systemu magazynowego oraz wymogi sieci handlowych, z którymi współpracuje firma pociągnęło za sobą konieczność uporządkowania kwestii związanych z oznakowaniem jednostek logistycznych. Na potrzeby wdrożenia zastosowano standardy GS1, umożliwiające efektywną współpracę między przedsiębiorstwami. Pozwoliło to skrócić czas przyjęcia wyrobów gotowych oraz przesunięcia na miejsce składowania. W naszym wdrożeniu możliwość wydrukowania etykiety GS1 w końcowym etapie przygotowania wysyłki, bazuje na przygotowaniu się do tego już na samym początku realizacji zamówienia, poprzez oznaczenie nośnika, na który kolejno pakujemy poszczególne towary. 

Kolejnym rozwiązaniem, które wypracowaliśmy wspólnie z klientem to kreatywne podejście do kwestii kondycji towaru. Jak wiadomo, producenci kosmetyków szczególnie monitorują datę przydatności. Nasz klient przyjął, że towar poniżej ⅓ całkowitego terminu ważności przestaje być pełnowartościowym towarem handlowym, a staje się towarem przeznaczonym np. do działań marketingowych. Wszystko po to, aby po pierwsze działać zgodnie z ekologią i nie utylizować towarów, które nadal są całkowicie zdatne do użytku, a po drugie, aby respektować zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, którymi firma kieruje się w prowadzeniu swojej działalności. W systemie WMS proces zmiany kondycji rejestrowany jest przez magazynierów, którzy otrzymują automatyczną informację o przekroczeniu ustalonej daty i oznaczają towar odpowiednią kondycją np. “towar marketingowy”, tak aby uniknąć jego wydania w kompletacji standardowej.

Obsługa zamówień z kanału e-commerce, wymagała gruntownego przeanalizowania możliwości optymalizacji czynności wykonywanych przez magazyniera. Wspólnie z Klientem zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie wózków kompletacyjnych 8 oraz 16 pudełkowych. Dzięki temu, operator w tym samym czasie realizuje jednocześnie kilka – kilkanaście wysyłek. 

→ Jak wygląda, taka kompletacja w praktyce?

Operator rozpoczynając pracę układa na wózku kompletacyjnym kartony, w których kolejno będzie umieszczał towary. Wybiera w aplikacji zamówienia, które planuje realizować. Okleja kartony kodami kreskowymi. Rozpoczyna kompletację, a aplikacja przelicza ilości ze wszystkich zamówień – zagregowane dla poszczególnych produktów i określa na tej podstawie optymalną marszrutę. Pracownik dostaje na swoim kolektorze informację o tym, aby udał się na położenie X oraz skanując, potwierdził lokalizację, że faktycznie jest w odpowiednim miejscu. Aplikacja podaje liczbę sztuk, jaką magazynier powinien pobrać z konkretnego położenia i wskazuje, do którego kartonu ile sztuk należy odłożyć. Operacja jest powtarzana, aż do uzyskania pełnej wysyłki. Po skompletowaniu wysyłki, wczytuje poszczególne kody kartonów, w których są spakowane przesyłki do różnych odbiorców docelowych i drukuje etykiety z listem przewozowym.  

Kolejnym elementem, w którym Klient upatrywał optymalizacji i wzrostu ergonomii operacji w systemie oraz otoczeniu, był wybór urządzeń. Ostatecznie Klient zdecydował się na zwykły aparat – telefon mocowany na przedramieniu. Pomysłów jednak było wiele, w tym np. czytnik umieszczony na nadgarstku magazyniera, połączony za pośrednictwem bluetooth – rozwiązanie miało na celu uwolnienie rąk magazyniera. Innym przykładem była optymalizacja operacji drukowania listów przewozowych. Aktualnie wybór drukarki odbywa się przez zeskanowanie kodu kreskowego na urządzeniu, co zostało zaimplementowane po sugestii Klienta, jako opcja na zwiększenie ergonomii i ograniczenie błędów. Kolejnym, bardzo praktycznym usprawnieniem jest oznakowanie położeń specjalnymi etykietami, które mają odpowiednią czcionkę oraz wytłuszczenia, tak aby pomóc magazynierom szybko odnajdywać się pośród alejek. Tworzenie etykiet w systemie AVOCADO Packing jest bardzo przyjazne i w pełni konfigurowalne, dlatego też klient mógł dowolnie zaprojektować swoje etykiety.

Dzięki wdrożeniu systemu WMS AVOCADO Packing, zoptymalizowano politykę magazynową firmy, poprzez efektywne zarządzanie zasobami.  W branży kosmetycznej szczególnie ważne są daty partii, ich śledzenie oraz nadzorowanie, dzięki wdrożeniu udało nam się nad nimi zapanować. Nie bez znaczenia było również usprawnienie procesu samej kompletacji oraz wyeliminowanie możliwości powstawania błędów, dzięki rejestracji każdej operacji w systemie. Magazynierzy nie muszą już zastanawiać się gdzie znaleźć konkretną partię towaru – system mówi im, z którego regału, półki i miejsca towar ma być pobrany. Reasumując, przedsiębiorstwo dzięki wdrożeniu systemu WMS AVOCADO Packing zyskało większą kontrolę oraz przejrzystość magazynu. 

→ Efekty współpracy

 • Przyspieszenie pracy
 • Zwiększenie efektywności pracy magazynu
 • Ruch towarów w oparciu o standardy GS1
 • Spełnienie wymagań sieci handlowych
 • Przyjmowanie towaru na magazyn z dokładnością do partii, ilości i daty ważności
 • Zminimalizowanie wskaźnika błędów kompletacyjnych