System WMS – korzyści i funkcjonalności

Obecnie z systemów WMS korzysta większość firm z branży logistycznej, dystrybucyjnej oraz takich, które magazynują swoje zasoby np. sklepy e-commerce. Wdrożenie systemu WMS jest w obecnych czasach koniecznością dla poprawnego funkcjonowania dużych i średnich firm.

W tym artykule skupimy się na funkcjonalnościach oraz zaletach korzystania z systemu WMS na podstawie naszego rozwiązania jakim jest AVOCADO Packing.

Automatyzacja procesów magazynowych

WMS AVOCADO Packing to przede wszystkim rejestrowanie wszystkich zdarzeń magazynowych i zapewnienie transparentności ruchów towarowych, czyli w skrócie – uporządkowanie procesów zachodzących w magazynie. Dzięki optymalizacji stref składowania, zarządzanie przestrzenią magazynową jest znacznie wydajniejsze. Nasz system WMS to również zwiększenie wydajności pracy magazynierów. AVOCADO Packing daje operatorom możliwość pobierania towaru dla wielu zleceń jednocześnie – to spora oszczędność czasu. Marszruta narzucona przez aplikację wyznacza optymalną ścieżkę kompletacji poszczególnych zamówień. Oznacza to także obniżenie kosztów procesu kompletacji poprzez zmniejszenie ilości pobrań towarów z magazynu.

system wms, magazyn, logistyka, oprogramowanie wms, program wms, wdrożenia systemów informatycznych

Ponadto, aplikacja daje wiele możliwości kompletacji, zależnie od potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. WMS Packing umożliwia jednoczesną obsługę wielu zamówień: kompletacja Multi Order Picking (tzw. MOP), kompletacja grupowa, dwustopniowa etc. Istnieje również możliwość synchronizacji systemu WMS AVOCADO Packing ze sprzętem na jakim pracują operatorzy – obsługa wózków kompletacyjnych, kolektorów danych i czytników kodów kreskowych. Nasze oprogramowanie WMS współpracuje z systemami ERP oraz MES, co znacząco usprawnia współpracę na linii produkcja-magazyn. WMS Packing pomaga określić dokładną lokalizację towarów, a także umożliwia ich automatyczną identyfikację, dzięki zastosowaniu technologii kodów kreskowych. AVOCADO Packing pomoże Ci skutecznie zarządzać przestrzenią magazynową.

Mechanizm podpowiadania lokalizacji towarów można ustawić tak, aby uwzględniał metody FIFO (first in – first out), LIFO (last in – first out) czy FEFO (first expired – first out) w zależności od preferencji Twojej firmy oraz specyfiki branży w jakiej prowadzisz działania biznesowe. Ta funkcjonalność naszego systemu WMS w dużym stopniu ułatwia kontrolę jakości towarów, a także weryfikację parametrów przyjęć i wydań. Oprogramowanie WMS AVOCADO Packing posiada opcję generowania raportów wydajności, statystyk pracy magazynierów i raportów na podstawie analiz efektywności pracy konkretnych operatorów, co umożliwi Ci wgląd w pracę Twoich pracowników na zupełnie innym poziomie. Dodatkowo, możliwe jest również rejestrowanie zadań, które nie zostały wcześniej zaplanowane w harmonogramie pracy operatora.

Optymalizacja pracy Twojego magazynu

Nasz system WMS to program, który jest przystosowany do pracy na wielu platformach. WMS Packing można obsługiwać z poziomu komputera stacjonarnego, urządzenia mobilnego (np. kolektora danych) lub innego rozwiązania sprzętowego, zgodnie z wymogami danego stanowiska pracy. Program do zarządzania magazynem WMS Packing umożliwia łatwą obsługę procesów przyjęć, przesunięć i wydań towarów. Bardzo istotną funkcjonalnością systemu WMS Packing jest dokonywanie szybkiej i bezbłędnej inwentaryzacji magazynowanych towarów. Program WMS obsługuje etykiety GS1 – o