Zarz膮dzanie magazynem jest procesem ci膮g艂ym, wymagaj膮cym odpowiedniego zaanga偶owania ca艂ej za艂ogi. Nie spos贸b m贸wi膰 o mo偶liwo艣ciach wzrostu efektywno艣ci w kontek艣cie proces贸w zachodz膮cych na magazynie, bez odpowiednio dobranych i zastosowanych rozwi膮za艅 technicznych i organizacyjnych. Istnieje wiele metod, s艂u偶膮cych, zwi臋kszeniu wskazanej efektywno艣ci, ale my skupiamy si臋 na uniwersalnych wskaz贸wkach, kt贸re pozwol膮 odpowiedzie膰 na pytanie: co nale偶y zrobi膰, aby Wasz magazyn sta艂 si臋 jeszcze lepszy?

  1. Dostosowanie strategii logistycznej

Opracowanie strategii logistycznej powinno uwzgl臋dnia膰 mo偶liwo艣ci naszego przedsi臋biorstwa i cele, jakie chcemy osi膮gn膮膰. Najwa偶niejsze jest tutaj odpowiednie zaprojektowanie proces贸w logistycznych w taki spos贸b, aby zrealizowa膰 wymagania naszego Klienta i zminimalizowa膰 mo偶liwo艣膰 pojawienia si臋 b艂臋d贸w. Uwzgl臋dni膰 nale偶y tzw. przep艂ywy fizyczne, czyli przep艂ywy, kt贸re stanowi膮 podstaw臋 utrzymania prawid艂owego stanu zapas贸w czy ilo艣ci d贸br, jakie dostarczamy do Klienta. Wymiana informacji, a szczeg贸lnie zaprojektowanie prawid艂owego ich przep艂ywu w magazynie, jest podstaw膮 niezawodnego systemu informacji logistycznej.

Elementy dodatkowe, ale r贸wnie偶 determinuj膮ce strategi臋 logistyczn膮 to:

  • koszty – odpowiednia minimalizacja koszt贸w logistycznych przyczynia si臋 do wzrostu zysk贸w i obni偶ek cen dla Klient贸w,
  • obs艂uga klienta – dba艂o艣膰 o takie aspekty jak: weryfikacja czasu dostawy, czasu realizacji ca艂ego zam贸wienia i stanu zapas贸w na magazynie pozwalaj膮 na utrzymanie przewagi konkurencyjnej,
  • jako艣膰 i czas – dostosowanie dzia艂a艅 logistycznych w celu pozyskania d贸br o mo偶liwie jak najwi臋kszej jako艣ci, z uwzgl臋dnieniem strategii opartej na szybkiej dostawie produktu,
  • technologia – wykorzystanie najnowszej technologii, kt贸ra dzi臋ki swojej automatyzacji pozwala na sprawne magazynowanie, pakowanie czy rozpoznanie produktu, mowa聽 tutaj r贸wnie偶 o aplikacjach takich jak AVOCADO Packing

Warto pami臋ta膰, 偶e zaprojektowanie i wdro偶enie strategii idealnej jest wr臋cz niemo偶liwe, jednak偶e dba艂o艣膰 o wysoki poziom obs艂ugi Klienta oraz koszty, jakie przedsi臋biorstwo ponosi w zwi膮zku z jego obs艂ug膮, pozwoli wypracowa膰 optymalne rozwi膮zanie.

2. Kontrola jako艣ci, a minimalizacja liczby b艂臋d贸w w zam贸wieniach聽

Sta艂y monitoring i kontrola jako艣ci produkt贸w to niezwykle wa偶ny proces w kontek艣cie zarz膮dzania magazynem. Dobra, kt贸re znajduj膮 si臋 w magazynie powinny by膰 weryfikowane z uwagi na aspekt ilo艣ciowy oraz jako艣ciowy. Eliminuje to ryzyko powstawania niezgodno艣ci, co do ilo艣ci sztuk posiadanego towaru w zasobach przedsi臋biorstwa czy towar贸w, kt贸re maj膮 wady produkcyjne. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e sprawdzanie uszkodze艅 powinno mie膰 miejsce zar贸wno w zakresie opakowa艅 zbiorczych jak i w przypadku jednostek. Konsekwencj膮 przeprowadzenia kontroli jako艣ciowej oraz ilo艣ciowej jest przyj臋cie magazynowe. Pojawiaj膮ce si臋 rozbie偶no艣ci powinny by膰 zaprotoko艂owane.

W zakresie kontroli warto zwr贸ci膰 uwag臋 na sk艂adowanie towaru, gdy偶 jest to moment wymagaj膮cy nieustaj膮cej weryfikacji towar贸w i przestrzeni magazynowej. Nale偶y upewni膰 si臋, 偶e sk艂adowany towar jest odpowiednio chroniony przed czynnikami zewn臋trznymi: czy sam produkt b膮d藕 opakowanie nie uleg艂o jakimkolwiek zniszczeniom. Ograniczenie b艂臋d贸w w zam贸wieniach, to r贸wnie偶 praca nad etapem kompletacji zam贸wie艅 i wyda艅 magazynowych. Tutaj nast臋puje rzeczywista weryfikacja kontroli jako艣ci poprzez m.in.: kontrol臋 ilo艣ciow膮 (zam贸wienie vs. stan faktyczny), prawid艂owo艣膰 pakowania, naklejania etykiet i zabezpieczenia 艂adunku.

3. Ustrukturyzowanie przestrzeni w magazynie

>Efektywno艣膰 magazynu jest 艣ci艣le zwi膮zana z organizacj膮 i wykorzystaniem przestrzeni magazynowej. Aby rozs膮dnie wykorzysta膰 dost臋pny obiekt, nale偶y na poziomie planowania i tworzenia struktury naszej organizacji rozwa偶y膰 aspekty takie, jak przep艂yw ludzi i towar贸w. Analiza proces贸w zachodz膮cych w magazynie umo偶liwi przygotowanie stref dla ka偶dej grupy czynno艣ci, jak np. kompletacja zam贸wie艅 czy ich wysy艂ka. Niezb臋dnymi kwestiami przy strukturyzacji obszaru magazynu mog膮 by膰 tak偶e czynno艣ci takie jak: adresowanie produkt贸w i planowanie 艣cie偶ek logistycznych.

4. Organizacja produkt贸w zgodnie z podzia艂em na klasy logistyczne

Sk艂adowanie towar贸w, z uwagi na charakterystyk臋 produkt贸w oraz obowi膮zuj膮ce wymogi sanitarne, to wyzwanie dla pracy magazynu. Przechowywanie np. 偶ywno艣ci聽powinno by膰 dostosowane do rodzaju przestrzeni magazynowych, czyli takiej, kt贸ra jest przeznaczona dla towar贸w niech艂odzonych i ch艂odzonych. Odpowiednie przechowywanie danych towar贸w i ich uporz膮dkowanie to redukcja czasu niezb臋dnego do realizacji proces贸w logistycznych. Organizacja magazynu powinna uwzgl臋dnia膰 rozdzielenie towar贸w z racji na grupy asortymentowe, co pozwala na wydajniejsz膮 kompletacj臋 zam贸wie艅, ponadto zabezpieczenie towar贸w przed wzajemnych negatywnym oddzia艂ywaniem na siebie pozwala eliminowa膰 ryzyko utraty w艂a艣ciwo艣ci produktu. Efektywny magazyn to r贸wnie偶 taki, gdzie zosta艂o przemy艣lane rozmieszczenie towar贸w ze wzgl臋du na ich mas臋. I tak na przyk艂ad towary ci臋偶sze powinny znale藕膰 si臋 na dole, a l偶ejsze na g贸rze.

5. Inwestycja w sprz臋t i oprogramowanie magazynowe

Wdro偶enie odpowiednio dostosowanych technologii takich jak: podno艣niki, komputery mobilne, kolektory magazynowe (o kt贸rych mo偶na dowiedzie膰 si臋 wi臋cej TUTAJ) czy system WMS to rozwi膮zania, kt贸re pozwalaj膮 pracowa膰 sprawniej i generowa膰 zyski. A sk膮d pewno艣膰, 偶e inwestycja w WMS co艣 zmieni? Dlaczego jest tak g艂o艣no o automatyzacji proces贸w magazynowych?

WMS i jego potencja艂: Jak inni usprawniaj膮 procesy logistyczne? PRZECZYTAJ

Jednak samo oprogramowanie bez odpowiedniego sprz臋tu nie jest w pe艂ni efektywne. Urz膮dzenia takie jak na przyk艂ad kolektory niezb臋dne s膮 do pobierania i wy艣wietlania danych. Trudno jest m贸wi膰 o zwi臋kszeniu efektywno艣ci pracy magazynu bez wykorzystania nowych technologii.

6. Metoda cross-docking – mo偶e czas j膮 zastosowa膰?

Cross-docking to nic innego jak prze艂adunek kompletacyjny, gdzie istot臋 stanowi膮 dzia艂ania zwi膮zane z roz艂adunkiem, za艂adunkiem, segregacj膮 b膮d藕 te偶 po艂膮czeniem towar贸w. Realizacja tych czynno艣ci odbywa si臋 bezpo艣rednio pomi臋dzy danymi 艣rodkami transportu jak wagony kolejowe czy ci臋偶ar贸wki, ale co wa偶ne nast臋puje tutaj wykluczenie sk艂adowania. Dzi臋ki zastosowaniu metody cross-dockingu mamy mo偶liwo艣膰 zgromadzi膰 towary w jednym miejscu po uprzednim zebraniu ich z miejsc rozproszonych oraz dor臋czenie produkt贸w odbiorcy, Tak wi臋c wykorzystanie tej metody logistycznej to szybsze dostarczenie towaru do Klienta. Dzieje si臋 tak, poniewa偶 nie ma tutaj gromadzenia d贸br w magazynie. Dodatkowy atut to obni偶enie koszt贸w z racji na brak potrzeby sk艂adowania.

Metoda ta wydaje si臋 by膰 艣wietnym rozwi膮zaniem, nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e zastosowanie takiej metody wi膮偶e si臋 z bardzo dobrze skoordynowanymi procesami wewn膮trz przedsi臋biorstwa. I tak na przyk艂ad planowanie ilo艣ci danych surowc贸w czy produkt贸w, kt贸re nale偶y zam贸wi膰 od dostawc贸w jest istot膮 kompletacji zam贸wie艅 dla finalnego odbiorcy. B艂臋dy we wskazanym procesie mog膮 skutkowa膰 brakiem lub nadmiarem towar贸w.

Cross-docking to rozwi膮zanie, kt贸re szczeg贸lnie sprawdza si臋 w zakresie produkt贸w daj膮cych si臋 艂atwo zby膰 i sytuacjach, gdy dla odbiorcy znaczenie ma szybka dostawa. Metoda ta jest wi臋c stosowania w przypadku bran偶 takich jak spo偶ywcza czy farmaceutyczna.聽 Tak wi臋c na etapie budowania strategii logistycznej warto rozwa偶y膰 zalety i wady wykorzystania wskazanego rozwi膮zania.

7. Wyodr臋bnienie strefy produkt贸w o du偶ej rotacji聽

Mowa tutaj o sk艂adowaniu produkt贸w odznaczaj膮cych si臋 wysok膮 rotacj膮, szczeg贸lnie tych, kt贸re wykorzystuj膮 metod臋 FIFO (produkty wytworzone lub zakupione jako pierwsze, powinny jako pierwsze opu艣ci膰 magazyn). Tak wi臋c grupa d贸br o wysokiej rotacji powinna by膰 mo偶liwie najbli偶ej strefy pakowania. Prawid艂owe planowanie logistyki w magazynie, to w tym przypadku skr贸cenie czasu przekazania produktu do nadania, a wi臋c korzy艣膰 dla Twojego Klienta.

8. Optymalizacja polityki magazynowej firmy – zarz膮dzanie zasobami

Wa偶n膮 kwesti膮 dla wielu przedsi臋biorc贸w jest monitorowanie daty przydatno艣ci produktu. Rozs膮dnym jest przyj臋cie, i偶 towar poni偶ej danej daty ca艂kowitego terminu wa偶no艣ci przestaje by膰 pe艂nowarto艣ciowym towarem handlowym, a staje si臋 towarem o charakterze marketingowym. Tego typu rozwi膮zanie to nie tylko realizacja niezwykle potrzebnej i aktualnej polityki b臋d膮cej w zgodzie z ekologi膮, ale tak偶e respektowanie zasad spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci biznesu. Zarz膮dzanie zasobami to umiej臋tne unikanie strat, zapewnienie wysokiej jako艣ci us艂ug naszym odbiorcom i ci膮g艂o艣膰 dostaw.

9. Wdro偶enie systemu WMS na magazynie

Omawiaj膮c poszczeg贸lne aspekty, kt贸re pozwalaj膮 realnie oddzia艂ywa膰 na efektywno艣膰 magazynu trafiamy nieustannie na oprogramowanie, kt贸re pozwala nadzorowa膰 nam przebieg proces贸w w naszej firmie czy usprawnia膰 komunikacj臋 pomi臋dzy pracownikami z r贸偶nych dzia艂贸w. W jednym z naszych wdro偶e艅 systemu WMS Packing przedsi臋biorstwo zyska艂o przede wszystkim przejrzyste informacje i w zakresie lokalizacji towaru na magazynie oraz czasie realizacji wysy艂ek. Ca艂y magazyn pracuje wed艂ug zdefiniowanej marszruty. Z kolei algorytm dotycz膮cy automatycznego wyboru spedytora na podstawie rodzaju towaru pozwala magazynierowi skupi膰 si臋 wy艂膮cznie na zweryfikowaniu i zatwierdzeniu uzupe艂nionych danych, kolejno nast臋puje drukowanie listu przewozowego i zamawianie kuriera. Je偶eli chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o naszych rozwi膮zaniach lub/i mo偶liwo艣ci wsp贸艂pracy, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do obejrzenia naszego VIDEO 馃憞

Je艣li szukasz pracy, zerknij na portal Jooble. Tu znajdziesz oferty pracy w Warszawie聽i innych miastach Polski.