Prowadzenie przedsiębiorstwa i zarządzanie procesami biznesowymi jest wyjątkowo wymagające. Żeby być konkurencyjnym na rynku, trzeba efektywnie zarządzać zapasami. W tym przypadku podstawą jest wskaźnik rotacji zapasów. Sprawdź, o czym świadczy i jak można go obliczyć.

Wskaźnik rotacji zapasów – co to jest?

Sukces przedsiębiorstwa zależy od wielu różnych czynników. Jednym z nich jest wskaźnik rotacji zapasów – co to jest? Wskaźnik rotacji towaru to moduł systemu WMS, który informuje o tym, w jaki sposób rotują poszczególne towary w magazynie. Może być wysoki lub niski. Dzięki niemu da się zobaczyć, które produkty mają większy obrót (są częściej wydawane), a które mniejszy (są rzadziej wydawane). Dzięki opcji monitorowania obrotów dla poszczególnych produktów możliwe jest ich optymalne rozmieszczanie w magazynie. Sprawia to, że magazyn jest zarządzany znacznie efektywniej.

Co można uzyskać dzięki wskaźnikowi rotacji towaru? Wykonanie specjalnych obliczeń sprawia, że uzyskuje się informacje dotyczące tego, czy wskaźnik jest wysoki, czy niski. Pozwala to odpowiednio posegregować magazynowane zasoby, usprawniając tym samym pracę całego magazynu. Towary, które cieszą się największym zainteresowaniem, umieszcza się wówczas w łatwo dostępnej części magazynowej. Produkty o mniejszym zainteresowaniu klientów rozmieszcza się natomiast w dalszych częściach przestrzeni magazynowej.

Takie rozplanowanie przestrzeni wynika z tego, że towary z niskim wskaźnikiem są znacznie rzadziej potrzebne pracownikom magazynu do skompletowania zamówienia. Wskazany sposób rozmieszczenia towarów na półkach jest gwarancją poprawy wydajności pracy magazynu, a także całego przedsiębiorstwa.

system wms, magazyn, logistyka, oprogramowanie wms, program wms, wdrożenia systemów informatycznych

Jak obliczyć wskaźnik rotacji zapasów?

Nie masz pewności, jak obliczyć wskaźnik rotacji zapasów, aby otrzymać wymagane informacje dotyczące tego, czy jest on wysoki, czy niski? W tym celu konieczne jest wykonanie niezbyt skomplikowanego działania matematycznego. Podczas obliczania wskaźnika należy uwzględnić całkowity przychód ze sprzedaży w wyznaczonym czasie. Oznacza to, że jeżeli oblicza się wskaźnik sprzedaży za cały rok, należy uwzględnić przychód ze sprzedaży za pełny rok. W zależności od potrzeb można również dokonać obliczenia wskaźnika kwartalnego, miesięcznego czy tygodniowego. W przypadku bardzo dużych przedsiębiorstw możliwa jest również ocena wskaźnika rotacji zapasów w dniach.

Tego typu wyliczenia pozwalają dokładnie sprawdzić, w których dniach tygodnia dany produkt cieszył się największym zainteresowaniem wśród kupujących. Drugim parametrem, jaki należy uwzględnić, jest średnia wartość zapasów zmagazynowanych w trakcie badanego okresu. Działanie, jakie należy wykonać, mając te dane, to proste dzielenie.

W celu zobrazowania tego posłużymy się przykładem. Załóżmy, że przedsiębiorstwo uzyskuje przychód roczny w wysokości 200 tysięcy złotych za jeden z oferowanych przez nie produktów. W ciągu tego roku średnia wartość zapasów utrzymywała się na poziomie 50 tysięcy złotych. Wskaźnik zapasów rocznych będzie wynosił 200 tysięcy podzielone przez 50 tysięcy złotych, co daje wynik 4.

Jaki powinien być wskaźnik rotacji należności, aby pozwolić na efektywne prosperowanie przedsiębiorstwa? Wskaźnik powinien mieścić się w przedziale od 7 do 10, aby zachować płynność działania firmy.

Wskaźnik Rotacji zapasów system WMS magazyn logistyka

Co oznacza spadek wskaźnika rotacji zapasów?

Jeżeli ocena wskaźnika rotacji zapasów w dniach, miesiącach lub roku wypada gorzej, oznacza to, że zapasy w firmie zbyt długo czekają w magazynie. W efekcie generują dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu konieczności ich dłuższego przechowywania. Dodatkowo towar, który zalega w magazynie, zaczyna tracić na swojej pierwotnej wartości. Produkty tego typu często określa się jako martwe lub przestarzałe. Kwestia ta dotyczy przede wszystkim artykułów mających określony termin przydatności do spożycia czy wykorzystania. Dotyczy to również branży odzieżowej i obowiązujących trendów modowych. Zalegające w magazynie ubrania z czasem stają się mało atrakcyjne dla kupujących.

Niski wskaźnik rotacji zapasów może wynikać również z innych czynników. Jednym z nich jest nieprawidłowe wykorzystywanie przestrzeni magazynowej. Oznacza to brak uporządkowania produktów – na przykład te najpopularniejsze wśród klientów są ulokowane w najdalszych częściach magazynu.

Spadek wskaźnika rotacji zapasów może wynikać również z nieprawidłowo wykonanych planów produkcyjnych. Przykładem może być plan, który zakłada wyprodukowanie 500 zestawów łóżek ze stelażem w ciągu jednego tygodnia, mimo że zasoby przedsiębiorstwa umożliwiają wyprodukowanie tylko 200. W takiej sytuacji materiał potrzebny do produkcji kolejnych sztuk zalega w magazynie, generując koszty i często dodatkowo tracąc na wartości.

Co oznacza wzrost wskaźnika rotacji zapasów?

Wysoki wskaźnik rotacji to dla przedsiębiorstwa bardzo dobra wiadomość. W praktyce oznacza to, że produkty czy materiały produkcyjne znajdujące się na stanie magazynu są bardzo szybko wykorzystywane – sprzedawane lub zużywane do dalszej produkcji. Dla firmy oznacza to możliwość uzyskania zamierzonego wyniku finansowego.

Warto podkreślić, że wysoki wskaźnik rotacji zapasów nie zawsze jest jednak korzystny dla przedsiębiorstwa. Szybki przepływ materiałów i towarów w przestrzeni magazynowej wymaga od firmy zastosowania najnowszych technologii. Jest to konieczne, aby możliwe było maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Często niezbędne jest więc wdrożenie zmian na przykład w zakresie układu magazynu, a to oznacza szereg inwestycji.

Bardzo wysoki wskaźnik rotacji zapasów może również sygnalizować, że produkty znajdujące się na stanie magazynowym nie wystarczają do zaspokojenia bieżącego popytu na nie. To może negatywnie wpływać na doświadczenia klientów firmy.

Wskaźnik Rotacji zapasów system WMS magazyn logistyka

Jaki wpływ na wskaźnik rotacji zapasów ma system ERP?

Systemy ERP, a także powiązane z nim moduły, takie jak AVOCADO Packing czy AVOCADO Shipping, wspierają przedsiębiorstwo. Pozwalają na prawidłowe zarządzanie magazynem oraz uzyskanie optymalnego wskaźnika rotacji zapasów. Rola systemów ERP w zarządzaniu firmą i jej zapasami magazynowymi jest nieoceniona. Korzystając z dopasowanego do rodzaju działalności oprogramowania, można sprawować skuteczną kontrolę nad przestrzenią magazynową i wdrażać wymagane optymalizacje. Oba te działania pozwalają na uzyskanie prawidłowego wskaźnika rotacji zapasów, co z kolei przekłada się na efektywne funkcjonowanie firmy i osiąganie jak najlepszych wyników.

Optymalizacja procesów produkcyjnych firmy

Korzystając z oprogramowania ERP, przedsiębiorstwa mogą planować i tworzyć indywidualne, dopasowane do swoich potrzeb plany produkcyjne. Uwzględniają one przewidywania dotyczące liczby gotowych produktów oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Dysponując takimi informacjami, przedsiębiorstwo może zoptymalizować działanie magazynu. Możliwe jest również dokładne zaplanowanie harmonogramu dostaw półproduktów i surowców, które są wykorzystywane w celach produkcyjnych.

Kontrola stanów magazynowych

Optymalizacja pracy magazynu to jeden z podstawowych aspektów – prowadzi do uzyskania jak najkorzystniejszego wskaźnika rotacji. WMS AVOCADO Packing jest narzędziem, przy którego pomocy zarządzanie przestrzenią magazynową i procesami, jakie tam zachodzą, staje się zdecydowanie łatwiejsze. Korzystając z oprogramowania AVOCADO, można automatycznie zarządzać wybranymi obszarami. Dotyczy to między innymi działań związanych z produktami i materiałami. Znacznie efektywniejsze jest także monitorowanie stanów magazynowych. Pozwala to na stałe kontrolowanie liczby poszczególnych produktów i dokładne planowanie ich dostaw.

Osobom pracującym w magazynie WMS AVOCADO Packing pozwala na szybkie i precyzyjne lokalizowanie produktów. Narzędzie kontroluje przyjęcia magazynowe i wszelkie przesunięcia. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy składowane w magazynie surowce są przekazywane wewnątrz firmy do dalszej obróbki.

Stała kontrola nad stanami magazynowymi pozwala na dokładniejsze monitorowanie liczby i położenia składowanych produktów. Pozwala to na planowanie zamówień na materiały, które są często wykorzystywane i zmniejszenie zamówień na te towary, które zalegają w magazynie.

Dzięki programowi do zarządzania WMS Packing usprawnisz wydajność oraz dynamikę pracy swojego magazynu. Wskaźnik rotacji towaru to tylko jedna z bardzo wielu funkcjonalności naszego systemu WMS. Przeczytaj więcej na temat naszego oprogramowania WMS AVOCADO Packing:

Inwentaryzacja towarów – szybko i łatwo z WMS Packing
Funkcjonalności oraz zalety korzystania z WMS AVOCADO Packing
Co wyróżnia system WMS AVOCADO Packing?